Monthly Archive: July 2023

0

พบกับรถโฉมใหม่

ขบวนรถของศิริมงคล โลจิสติกส์ มีเทคโนโลยีล่าสุดในการจัดการการขนส่งที่จะให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ขบวนโลจิสติกส์ถูกสร้างขึ้นบนความมุ่งมั่นหลักในการบริการลูกค้า และเราได้บำรุงรักษารถทุกคันให้พร้อมใช้งานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

0

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น

กระทรวงแรงงานขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด โดยคุณปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานบริษัท ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน พ.ศ 2554 ถึงพ.ศ 2563 ให้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น

0

พันธกิจ (Mission)

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด มุ่งมั่นให้ทุกบริการของเราอยู่บนพื้นฐาน มาตรฐานสากล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คู่ค้า มั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด