Category: ฝึกอบรม และสัมมนา

ฝึกอบรม และสัมมนา SMK

0

โรดโชว์คุณภาพและความปลอดภัย

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด จัดให้มีโรดโชว์คุณภาพและความปลอดภัย ณ ที่ทำการบริษัท 95 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

0

อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ

วันที่ 26 ก.พ. 2558  อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ณ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด โดย บจก.ระยองไฟ

0

อบรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า

วันที่ 25 ก.พ. 2558  อบรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า ณ ห้องประฃุมใหญ่ บมจ ศิริมงคล โลจิสติกส์ วิทยากร คุณเกียรติศักดิ์  ศรีวิบูลย์

0

อบรม กฎระเบียบความปลอดภัยการรับส่งสินค้า

ณ วันที่ 4 ก.พ. 58 บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ  นายวันชัย มาลากรรณ์  นายชัยณรง โชติขุนทศ  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์พันธุ์  ซ้ายดำ

0

อบรมการใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันที่ 1 ก.พ. 2558   บริษัทได้จัดอบรมพนักงาน เรื่อง การใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด วิทยากร อาจารย์พินิจ ยอดยิ่ง เพื่อการติดต่อประสานงานทางด้านอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอีกด้วย

การฝึกอบรม พนักงานขับรถ

ภาพการฝึกอบรม พนักงานขับรถ หัวข้อ การขับขี่แบบประหยัดและปลอดภัยวันที่ 23 – 28 ก.พ. 2556 ณ.ห้องประชุมเรือนรับรอง บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด