รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น

กระทรวงแรงงานขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด โดยคุณปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานบริษัท ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน พ.ศ 2554 ถึงพ.ศ 2563 ให้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *