ประเภทของรถ

รถสิบล้อ

 • พิกัดน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน
 • บรรทุกสินค้าได้ทั้งแบบกระสอบ, เทเบ้าค์, พาเลท, เรียงพื้น
 • สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บริการ
 • เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท

รถสิบล้อตู้ทึบ

 • พิกัดน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน
 • บรรทุกสินค้าได้ทั้งแบบกระสอบ, พาเลท, เรียงพื้น
 • สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บริการ
 • เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท

รถพ่วงคอก

 • พิกัดน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 34 ตัน
 • เหมาะสำหรับบรรทุกสินค้าแบบกระสอบ, เทเบ้าค์,พาเลท,เรียงพื้น
 • สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ที่มี ความเหมาะสม
 • เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท

รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ

 • เหมาะสำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
 • สะดวกในการขึ้นลงสินค้า
 • เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการประหยัดเวลาในการจัดส่ง