มาตรฐาน และรางวัล

จังหวัดชุมพร มอบโล่ห์เกียรติคุณแด่ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 วันที่ 27 มกราคม 2555

จังหวัดชุมพร
มอบโล่ห์เกียรติคุณแด่ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
วันที่ 27 มกราคม 2555

—————————————————————————-

มาตรฐานคุณภาพบริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด มอบให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2553 กรมการขนส่งทางบก

มาตรฐานคุณภาพบริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด มอบให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2553 กรมการขนส่งทางบก

—————————————————————————-

สภาอุสาหกรรมภาคใต้ The Federation of Thai Industries Southern Region ขอมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ สวัสดิการแรงงาน ปี 2554 และ 2555

สภาอุสาหกรรมภาคใต้ The Federation of Thai Industries Southern Region ขอมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ สวัสดิการแรงงาน ปี 2554 และ 2555

—————————————————————————-

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี มอบเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2553 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
มอบเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2553 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553

—————————————————————————-

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี มอบเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการการแรงงาน ประจำปี 2554 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2554

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
มอบเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการการแรงงาน ประจำปี 2554 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2554

—————————————————————————-

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2555

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
มอบเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2555

—————————————————————————-

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 มอบให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด
ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ประจำปี 2555 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
มอบให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

—————————————————————————-

ได้รับโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สถาณประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 มอบให้โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ได้รับโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
สถาณประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 มอบให้โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน