Monthly Archive: November 2015

0

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

คุณปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมกอล์ฟยาสูบ โรงงานยาสูบ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามคัสคาต้า กอล์ฟ คลับ  เลขที่ 87 หมู่ 2 ลำลูกกา คลอง 15 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

0

รับรองลูกค้าบริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 รับรองลูกค้าบริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด ณ ห้อง วิไอพี ณ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด

0

อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ

วันที่ 26 ก.พ. 2558  อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ณ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด โดย บจก.ระยองไฟ

0

อบรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า

วันที่ 25 ก.พ. 2558  อบรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า ณ ห้องประฃุมใหญ่ บมจ ศิริมงคล โลจิสติกส์ วิทยากร คุณเกียรติศักดิ์  ศรีวิบูลย์

0

อบรม กฎระเบียบความปลอดภัยการรับส่งสินค้า

ณ วันที่ 4 ก.พ. 58 บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ  นายวันชัย มาลากรรณ์  นายชัยณรง โชติขุนทศ  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์พันธุ์  ซ้ายดำ