การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

คุณปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมกอล์ฟยาสูบ โรงงานยาสูบ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามคัสคาต้า กอล์ฟ คลับ  เลขที่ 87 หมู่ 2 ลำลูกกา คลอง 15 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *