รับข้อเสนอแนะ

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าและบุคคลภายนอก บันทึกและเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

E-Mail

  • sirimongkol@smklogistics.com
  • op@smklogistics.com
  • hr@smklogistics.com
  • preeda@smklogistics.com
  • phusadee@smklogistics.com
  • executive@smklogistics.com

เวปไซด์ : www.smklogistics.com

โทรศัพท์ : 077 547123
คุณศักดิ์พันธุ์ ซ้ายดำ 081 270 1555
คุณสิริมา สินบำรุง 087 956 8000
คุณพชร สวัสดี 081 270 1777

ไปรษณีย์ : บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด
ตู้ปณ.15 ปณ.ปฐมพร 86190