หน้าแรก

ด้วยความเป็นมืออาชีพ เราสามารถให้บริการกับลูกค้า ด้วยศักยภาพสูงสุดด้วยบริการแบบถึงประตูบ้านท่าน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่คาดหวังจากเราเช่นนั้น ทำให้ระบบของเราไม่หยุดพักในห่วงโซ่อุปทาน

SMK_truck

พัฒนาการ เส้นทางสู่จุดหมาย

“พัฒนาการ เส้นทางสู่จุดหมาย”

พัฒนาการ คือการเรียนรู้สิ่งใหม่เข้ามาไช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว ไม่เกิดความผิดพลาด เช่นการนำเทคโนโลยี่เข้ามาไช้ รวมถึงฝึกอบรมพนักงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

เส้นทางสู่จุดหมาย

ศึกษาการทำงานที่สะดวกและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนออก รวมถึงเส้นทางในการเลือกไช้เส้นทางคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย เพราะในแต่ละปีจะมีเส้นทางที่ตัดขึ้นใหม่มากมาย จึงต้องศึกษาเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นในการไช้เป็นเส้นทางคมนาคม เพื่อเป็นการลดต้นทุนเพื่อทำให้บริษัทเรา เกิดความมั่นคง ตลอดไป รวมถึงการขยายพื้นที่จัดส่งสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งปัจจุบันและในอนาคต