มาตรฐานขององค์กร

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด มีการพัฒนาปรับขยายระบบการ ขนส่งและกระจายสินค้า ด้วย มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ มาตรฐานคุณภาพบริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก

Qstandard

SMK Logistics Standard Award

——————————————————————————

smkiso9000_2015

——————————————————————————

smkiso9000_2015_9