ประวัติองค์กร

ปี 2538 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริมงคลทรานสปอร์ต 1995 ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการขนส่งสินค้าและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเป็นที่ไว้วางใจต่อลูกค้า.

เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัดได้สั่งสมประสบการณ์จากการบริหารที่เข้าใจถึงสภาพการเป็นผู้ส่งสินค้าอย่างแท้จริง องค์กรได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่การบริหารและการบริการแบบมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหนือกว่าในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจขนส่งในปัจจุบัน.

จากรถบรรทุกสินค้าคันแรก

จากรถบรรทุกสินค้าคันแรก