อบรม กฎระเบียบความปลอดภัยการรับส่งสินค้า

ณ วันที่ 4 ก.พ. 58 บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

  •  นายวันชัย มาลากรรณ์
  •  นายชัยณรง โชติขุนทศ
  •  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์พันธุ์  ซ้ายดำ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *