ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

วันที่ 16-17 ม.ค. 2558 ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี โดยน.ส.กาญฐิมา รักจุ้ย น.ส.จันทิมา นครพัฒน์ smk logistics

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *