ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *