Author: pinij

0

อบรม กฎระเบียบความปลอดภัยการรับส่งสินค้า

ณ วันที่ 4 ก.พ. 58 บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ  นายวันชัย มาลากรรณ์  นายชัยณรง โชติขุนทศ  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์พันธุ์  ซ้ายดำ

0

อีซูซุยอดนักขับมือทอง ประจำปี 2558

การแข่งขัน อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2558   โดย นายจักรกริศน์ ร่วมดี พนักงานขับรถเทรลเลอร์ สังกัดฝ่ายปฏิบัติการจัดส่ง เข้าร่วมกันแข่งขันได้รับรางวัลสุดยอกนักขับมือทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

0

อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015

SMK Logistics เข้าร่วมการแข่งขัน “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015” ณ สนาม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ ปทุมธานี โดย คุณภัทราวุธ เยี่ยมสวัสดิ์ เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ OVERALL LOW GROSS เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

0

อบรมการใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันที่ 1 ก.พ. 2558   บริษัทได้จัดอบรมพนักงาน เรื่อง การใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด วิทยากร อาจารย์พินิจ ยอดยิ่ง เพื่อการติดต่อประสานงานทางด้านอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอีกด้วย

0

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร

กิจกรรมปลูกป่า

มีข่าวมากมายเกี่ยวกับการทำลายป่า และเป็นโอกาศอันดีที่จะสามารถปลูกป่าทดแทน

การฝึกอบรม พนักงานขับรถ

ภาพการฝึกอบรม พนักงานขับรถ หัวข้อ การขับขี่แบบประหยัดและปลอดภัยวันที่ 23 – 28 ก.พ. 2556 ณ.ห้องประชุมเรือนรับรอง บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด

พิธีฉลองเทียนจำพรรษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ทางบริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมสืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดยได้ทำพิธีฉลองเทียนจำพรรษา และแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดเทพประดิษฐาราม (วัดหนองเรือ), วัดถ้ำสนุก, สำนักสงฆ์ถ้ำกระทิงทอง, วัดปากคลอง

อีซูซุยอดนักขับมือทอง

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ทางบริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ส่งตัวแทนพนักงานขับรถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2556” รอบคัดเลือก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่งขันในครั้งนี้สามารถนำชื่อเสียงกลับมายังบริษัท 2 รางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศ ประเภทรถสิบล้อลากพ่วง คือ นายสมพงศ์ กาลพัตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4ประเภทรถสิบล้อลากพ่วง คือ นายพรพิรม เพชรนิล