SMK Logistics Blog

0

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

คุณปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมกอล์ฟยาสูบ โรงงานยาสูบ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามคัสคาต้า กอล์ฟ คลับ  เลขที่ 87 หมู่ 2 ลำลูกกา คลอง 15 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

0

รับรองลูกค้าบริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 รับรองลูกค้าบริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด ณ ห้อง วิไอพี ณ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด

0

อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ

วันที่ 26 ก.พ. 2558  อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ณ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด โดย บจก.ระยองไฟ

0

อบรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า

วันที่ 25 ก.พ. 2558  อบรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า ณ ห้องประฃุมใหญ่ บมจ ศิริมงคล โลจิสติกส์ วิทยากร คุณเกียรติศักดิ์  ศรีวิบูลย์

0

อบรม กฎระเบียบความปลอดภัยการรับส่งสินค้า

ณ วันที่ 4 ก.พ. 58 บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ  นายวันชัย มาลากรรณ์  นายชัยณรง โชติขุนทศ  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์พันธุ์  ซ้ายดำ

0

อีซูซุยอดนักขับมือทอง ประจำปี 2558

การแข่งขัน อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2558   โดย นายจักรกริศน์ ร่วมดี พนักงานขับรถเทรลเลอร์ สังกัดฝ่ายปฏิบัติการจัดส่ง เข้าร่วมกันแข่งขันได้รับรางวัลสุดยอกนักขับมือทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

0

อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015

SMK Logistics เข้าร่วมการแข่งขัน “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015” ณ สนาม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ ปทุมธานี โดย คุณภัทราวุธ เยี่ยมสวัสดิ์ เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ OVERALL LOW GROSS เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

0

อบรมการใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันที่ 1 ก.พ. 2558   บริษัทได้จัดอบรมพนักงาน เรื่อง การใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด วิทยากร อาจารย์พินิจ ยอดยิ่ง เพื่อการติดต่อประสานงานทางด้านอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอีกด้วย